สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คุณสมบัติของโลหะชนิดต่างๆ

คุณสมบัติของโลหะชนิดต่างๆ
คำถาม : เหล็ก,คาร์บอน,นิเกิล,ไททาเนียม,แมงกานิส,โมลิบดีนัม,ทองแดง,คุณสมบัติของมันคืออไร
คำตอบ : คุณสมบัติต่างๆในที่ถามมานั้นก็จะขอแยกออกเป็นตัวๆเลยนะครับ
   ตัวแรก คือ เหล็ก (lron) จะใช้สัญลักษณ์ว่า Fe ซื้อมาจากภาษาละติน ที่ว่า Ferrum นั่นเอง ถือได้ว่าเป็นวัสดุวิศวกรรมตัวหนึ่ง ซึ่งมาทางสายโลหะ กลุ่มเหล็กได้จากการแปรรูปจากสินแร่เป็นโลหะ หรือด้วยการถลุงแร่ คุณสมบัติ ขอสรุ
   1.เป็นตัวไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี
   2.เคาะมีเสียงดังกังวาน
   3.มีความเเข็งแรงและความเหนียว
   4.ผิวขัดเป็นเงา มันวาวได้
   5.จดหลอมเหลวค่อนข้างสูง
   6.มีความคงทนถาวร
   ตัวต่อไปคือ คาร์บอน (C) เป็นตัวสำคัญที่สุดจะต้องมีผสมอยู่ในเนื้อเหล็กมีคุณสมบัติทำให้เหล็กแข็ง ถ้าผสมอยู่ในสเตนเลสแล้วมากกว่า 0.1 % ก็จะทำให้เกิดความแข็ง แต่จะเปราะ เช่น ใบมีดโกนหนวดดังนั้นสเตนเลสเกรดอื่นๆทั่วไปจะควบคุมปริมาณคาร์บอนให้น้อยกว่า 0.1 % หรือบางเกรดที่ลงท้ายด้วยตัว L จะควบคุมให้อยู่ที่ 0.03 % นั่นเอง
   ต่อไป แมงกานิส (Mn) เป็นโลหะหนัก มีสีขาวเทา จุดหลอมเหลว 1250 ซ. คุณสมบัติเมื่อเติมลงไปในเหล็กแล้วจะทำให้เหล็กทนทานต่อแรงดึงมากขึ้นเพิ่มสัมประสิทธิ์การขยายตัวของเหล็กเมื่อถูกความร้อนแต่จะลดคุณสมบัติในการเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนในสเตนเลสบางตระกูลเช่น 200 นั้นจะใช้ผสม โดยประมาณ 5-7 % เพื่อทดแทนนิเกิลที่มีราคาแพงมากๆ ซึ่งจะเกิดปรากฎการณ์อย่างหนึ่งในสเตนเลสชนิดเติมนิเกิลนั่นก็คือไม่มีผลปฏิกิริยาในการดูดของแม่เหล็กนั่นเอง
   ต่อไป โครเมียม (Cr) จะเป็นตัวช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนในสภาพบรรยากาศทั่วไป สเตนเลสโดยทั่วไปจะเป็นสเตนเลสได้ต้องมีโครเมียมผสมอยู่ อย่างน้อย 10.5 % เมื่อโครเมียมทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ก็จะเกิดฟิล์มบางๆ คือโครเมียมออกไซด์ (Passive Film) แถวให้นะครับ
   ต่อไป นิเกิล (Ni) ช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนแบบมุมอับในสารละลายกรดเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปเย็นได้ดีตลอดจนเพิ่มความสามารถในการเชื่อมสเตนเลสส่วนใหญ่จะผสมอยู่ 2 ช่วง คือ 0% (ปริมาณเล็กน้อยที่ติดมากับเหล็ก) และ 9% (6-15%) เมื่อเติมในสเตนเลสจะทำให้โครงสร้างเปลี่ยนเป็นออสเตนไนท์ซึ่งจะไม่มีปฏิกิริยากับแม่เหล็กนั่นเองนิเกลเป็นปัจจัยหลักตัวหนึ่งในการกำหนดราคาสเตนเลสว่าจะขึ้นหรือลง
   โมลิบดีนัม (Mo) ช่วยเสริมผลความต้านทานการกัดกร่อนของโครเนียมโดยเฉพาะการกัดกร่อนแบบมุมอับและช่วยเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนในสภาพคลอไรด์ด้วยสเตนเลสทั่วไปจะผสมอยู่ 2 ช่วง คือ 0% (ติดมากับเหล็ก) และ 2% (1.0-3.0%)
   ไททาเนียม (Ti) ช่วยปรับปรุงความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบขอบเกรนโดยจะป้องกันการเกิดโครเมียมคาร์ไบด์ เช่น ในรอยเชื่อและยังเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปเย็นและการเชื่อมด้วย
   ทองแดง (Cu) คุณสมบัติอ่อนเหนียว ขยายตัวแยกตัวได้ดี เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีทนต่อการกัดกร่อน ใช้ผสมในสเตนเลสบางเกรดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติด้อยบางประการของสเตนเลสให้ดีขึ้น
 
view